Vl. Mario Lacković

Radno vrijeme

Pon - Pet 9.00 - 18.00

Betonski industrijski podovi izrađuju se na način da se na svježi beton posipava materijal koji sadržava abrazivna punila a to su najčešće kvarc ili korund.

Nakon toga beton se strojno obrađuje (zaglađiva) tako dugo dok se ne dobije glatka i sjajna površina.

Na taj način se dobivaju betonski industrijski podovi koji su vrlo tvrdi, čvrsti i vrlo otporni na abrazije.