Sanacija postojećih podova

Epoksidna smola se često koristi i za djelomičnu sanaciju podova ako se radi samo o manjem oštećenju (pukotine) ili zaprljanju. Sanacija se izvodi ugradnjom visokokvalitetne polimerne mase u debljinama do 3 mm – za manja opterećenja, te 4-8 i preko 8 mm za veća i velika opterećenja. Betonske konstrukcije nakon izrade vremenom dobiju mrežaste pukotine, a često se dešava da su zaštitni slojevi bar lokalno pretanki. Sve to zajedno u kombinaciji sa mehaničkim opterećenjima, vlagom, smrzavanjima i solima, dovodi do karbonizacije betona, korozije armature te kasnije ugrožavanja sigurnosti konstrukcije. Oštećenja te vrste saniraju se smjesama koje sadrže kvarcni pijesak.
Više u ovoj kategoriji: « Lako održavanje Mogućnost odabira »